tineke gloeilamp

Studilemma is...

  • de helpende hand bij studiekeuze en -dilemma's.
  • een bron van expertise.
  • voor jongeren en hun ouders.
  • partner in LOB in het VO.

 

Tineke Haitsma-van Dijk is een ervaren en geregistreerd Studie- en beroepskeuze adviseur te Wassenaar. Sinds 2004 werkt zij in het hoger onderwijs waar zij studenten adviseert op hun loopbaanpad....

lees-meer

 

Ze zit tegenover me en zwijgt als ik mijn vraag heb gesteld. Ik zie haar denken: “moeten we het hier nu echt over hebben”?

Tja, Lisa heeft een functiebeperking. Zo eentje waar je af en toe mee geconfronteerd word en meestal niet te veel last van hebt. Maar nu is het dan toch een issue, want Lisa gaat na de zomer studeren, het Hbo is de bedoeling. En dan blijkt die beperking er opeens toe te doen. Want, ook al redt zij zich aardig op de Havo met haar ADD, Lisa stapt straks een nieuwe wereld in, met beperking en al. En om hier niet meteen door op achterstand te komen zijn een aantal zaken belangrijk voor haar die ik met haar doorneem:

1. Ga naar de decaan van de opleiding waar je in geïnteresseerd bent (je kunt op een open dag vaak wel met een decaan spreken, maar ook een afspraak maken via de website van een hogeschool) en plan een intakegesprek. In dit intakegesprek wordt op een rij gezet wat je nodig hebt om zo goed mogelijk door je studie heen te komen. Dit kan zijn: extra tentamentijd, extra coaching/begeleiding op het gebied van planning, een extra hulpmiddel, bijv. een voicerecorder. Of een faciliteit zoals een rustruimte, of geoorloofde afwezigheid bij verplichte bijeenkolmsten. Door extra hulpmiddelen kun je vaak aan meer eisen voldoen die voor de studie gelden, dan je zou verwachten. Laat je hierover goed informeren door de decaan. Hij of zij ziet toe op een eerlijk toelatingsproces.

2. Voor alle aankomend studenten is het verplicht om na aanmelding voor een studie mee te doen aan de Studiekeuzecheck. Hierin worden vragen gesteld over eventuele belemmerende factoren. Dit is je kans om open kaart te spelen en de opleiding voor te bereiden op jouw komst zodat men daar evt. ondersteuning in gang kan zetten. Veel studenten met een functiebeperking hebben moeite hun beperking te melden, zeker als het tijdens de vooropleiding geen probleem was. Ze zijn bang voor stigmatisering en willen op eigen kracht studeren. Toch zien we in de praktijk dat door de enorme verschillen mensen toch vastlopen terwijl dit misschien voorkomen had kunnen worden.

3. Studenten met een functiebeperking doen vaak langer over hun studie. In het geval van studievertraging kan na het behalen van het diploma €1200 euro worden teruggevraagd. Dus een reden om toch wel je functiebeperking te melden!

4. Denk goed na over wat bij je past! Ga uit van je talenten, maar houdt rekening met je belemmeringen. Dit is niet anders voor een student met, dan voor een student zonder functiebeperking. Maar voor jou is het extra belangrijk te speuren naar de dingen waar je goed in bent èn plezier in hebt!

5. Uit onderzoek is gebleken dat studenten met een functiebeperking naast allerlei hulpmiddelen, baat hebben bij gezonde voeding, voldoende beweging en slaap. Eigenlijk is dit natuurlijk een goed idee voor alle studenten, maar ben je je hiervan bewust, dan zul je geheid verschil merken.

En zo begint Lisa mij dan toch te vertellen. Over het flipperen van haar gedachten, haar enthousiasme om met iets te beginnen, waarna het haar vaak niet lukt om het in een keer af te maken. Het niet stil kunnen zitten en onbedwingbare behoefte om te friemelen, trommelen èn gapen. De conflicten met de docenten die haar lastig vinden en ongrijpbaar. Dat ze wel gemotiveerd is maar dat veel mensen dat om haar heen niet geloven. De moedeloosheid en het gevoel dat ze niks kan, geen talent heeft. Dat ze toch vastberaden is haar diploma te halen en te gaan studeren! Maar wat?
Daar komen we vast samen wel uit. We hebben nog even.

(zie voor meer informatie: www.handicap-studie.nl)

Copyright © | Studilemma | Tineke Haitsma-van Dijk | Van Duivenvoordelaan 13 | 2241 SM | Wassenaar | tel. 06-24676397 | info@studilemma.nl